InMotion
Fysiotherapie en Fitness

Praktijkadres:
Hürthstraat 11
3203 LH Spijkenisse

Tel.: 0181-283419
Fax: 0842-104967

Internet:
www.inmotionfysiofit.nl

E-mail:
info@inmotionfysiofit.nl

 
InMotion Ergotherapie op Facebook

Flexchair

FlexchairBeweeg en Leef! Uw Rug en Lichaam de baas.

Op het gebied van aspecifieke lage rugklachten blijft het stellen van een precieze diagnose erg lastig. Een gerichte behandeling van de klachten daardoor ook.
Tot nu toe gebeurt dit vaak op basis van ervaring en intuïtie, terwijl het in de medische wereld vandaag de dag voornamelijk draait om onderbouwde gegevens en de vraag naar evidence based behandelmethodieken toeneemt.
De Flexchair®RompBalansTrainer (RBT) is hiervoor een oplossing.
De RBT biedt de mogelijkheid om de werking van de kleine rugspieren, en de afwijkingen daarin, te meten en te registreren.
Hierdoor is het mogelijk een persoonlijk oefentraject samen te stellen dat
de klachten van de verminderde stabiliteit van de rugspieren traint.
De FlexchairRBT is zo een doelgericht meet-en trainingsinstrument dat onderbouwing geeft aan de diagnostiek en het therapeutisch handelen.
Alle meet- en trainingsgegevens van de Flexchair®RBT worden bewaard in een online-database. Op deze manier wordt er volledig geautomatiseerd een dossier bijgehouden dat u thuis op internet in kunt zien.
Uw trainingsresultaat is onderbouwd als u in gesprek bent met bijvoorbeeld uw bedrijfs – of huisarts.

De Flexchair®RBT heeft een zadelkruk die zowel onder de zitting als aan de basis een driedimensionaal kantelmechanisme bevat. Dit mechaniek maakt bewegingen vanuit het bekken mogelijk. De bijzondere bewegingseigenschappen van het mechaniek dwingt het bekken de beweging te controleren door aanspanning van de intrinsieke (kleine) rompspieren.
Het samenspel van coördinatie en beweging binnen deze intrinsieke spieren vormt de basis voor een betere stabiliteit van de lage rug.
Onder de zitting van de RBT is een draadloze sensor bevestigd.
Speciaal daarbij ontwikkelde software meet gestructureerd de hoekstandsveranderingen per tijds eenheid.
Beweeg en Leef!Bekken en zitting vormen tijdens de beweging één geheel.
Iedere kanteling van het bekken en de hieraan gekoppelde beweging van de lage rug wordt tweedimensionaal zichtbaar gemaakt op een beeldscherm.
De Persoonlijke Actieve Rugbescherming test, kortweg PAR-test, is de diagnostische test en is eenvoudig uit te voeren met de RBT.
Het protocol met oefeningen laat u een serie bewegingen uitvoeren. Met de uitslag van de test kan er een uitspraak gedaan worden over de kwaliteit van de sturing door de rugspieren van bekken en lage rug.
Deze testgegevens worden vervolgens online opgeslagen.
De RBT zal bij dat plan worden ingezet voor het gericht trainen van de intrinsieke rugspieren om te komen tot een versterking van uw rompbalans.
Flexchair®RBT biedt de mogelijkheid om u na instructie u zelfstandig een trainingprogramma uit te laten voeren.
Hierbij zal de fysiotherapeut steeds blijven letten op de correcte uitvoering van uw oefeningen.

Voor het trainen in de thuis- of werksituatie is er de Flexchair®. Het mechaniek is gelijk aan dat van de RBT, maar is dan uitgevoerd met een geremd rolsysteem.
Training op een Flexchair® kan bewust door het uitvoeren van oefeningen, op advies van uw fysiotherapeut maar ook onbewust, door er simpelweg op te zitten tijdens uw dagelijkse bezigheden. De Flexchair® draagt zodoende bij aan de continue versterking van de rug en verkleint hiermee in hoge mate de kans op een recidief van uw rugklachten.
Een terugkerende PAR-test na een half jaar is een goed controlemiddel om de stabiliteit van uw rug te meten en zo recidief van klachten te voorkomen.

Uw fysiotherapeut heeft een meerdaagse opleiding tot Flexchair®trainer gevolgd.

Op de website van Flexchair®Movement kunt u alle achtergrondinformatie over het concept en alles wat daarmee te maken heeft vinden.

naar boven