InMotion
Fysiotherapie en Fitness

Praktijkadres:
Hürthstraat 11
3203 LH Spijkenisse

Tel.: 0181-283419
Fax: 0842-104967

Internet:
www.inmotionfysiofit.nl

E-mail:
info@inmotionfysiofit.nl

 
InMotion Ergotherapie op Facebook

Praktijk

InMotion Fysiotherapie en InMotion Fitness "zorg voor bewegen"

InMotion fysiotherapie en InMotion Fitness zijn een moderne fysiotherapiepraktijk en een medisch trainingscentrum gevestigd in het Gezondheidscentrum De Zomertuinen aan de Hürthstraat 11 3203 LH in Spijkenisse.

De praktijk richt zich op preventie, training en revalidatie van cliënten met klachten van het bewegingsapparaat en andere fysieke stoornissen.

InMotion Fysiotherapie

De fysiotherapieafdeling bestaat uit vier behandelkamers.

De fysiotherapie biedt de volgende specialisaties:

InMotion Fitness

De medische traning vindt plaats individueel en/of groepsgewijs in de grote trainingsruimte, welke is ingericht met de modernste apparatuur voor cardiotraining en krachttraining.
Er is daarnaast nog voldoende vrije vloerruimte over om diverse vormen van grondoefening en looptraining te doen.

Er worden trainingsprogramma’s aangeboden voor diverse groepen, zoals het door ons zelfontwikkelde trainingsprogramma voor rugscholing en groepsbehandelingen voor mensen met bijvoorbeeld COPD, diabetes, artrose, CVA, Parkinson en revalidatie programma’s voor nabehandeling van Total knee en Total hipoperaties.

Team

In ons team is ruime expertise aanwezig in het begeleiden van sporters en wij werken met onderzoekswetenschappelijk bewezen (evidence based practice) protocollen.
Daarnaast kunnen wij trainingsactiviteiten aanbieden voor arbeidsre-integratie.

Al onze fysiotherapeuten staan geregistreerd in het centrale kwaliteitsregister van het K(oninklijk) N(ederlands) G(enootschap) voor F(ysiotherapie) en de bijbehorende registers van genoemde specialisaties. Daarnaast zijn we aangesloten bij ParkinsonNet.

Zorgverzekeraars

De fysiotherapiepraktijk en medische traningstherapie hebben overeenkomsten getekend met alle landelijk opererende zorgverzekeraars, zodat wij een goede zorgverlening kunnen garanderen voor alle cliënten, die zich in ons centrum melden.

Visie

In onze benadering van hulpverlening staat de mens centraal en wij vinden daarom een persoonlijke begeleiding van het allergrootste belang.
Onze visie ten aanzien van gezondheid vertalen wij naar een actieve rol van onze cliënten, waarbij een eigen verantwoordelijkheid over gezond worden en zijn centraal staat.
Kortom wij streven naar een zelfredzaamheid van cliënten.
In het centrum zal een intensieve samenwerking plaats vinden met de aanwezige disciplines, daarnaast streven wij naar een goede samenwerking met o.a. huisartsen, ziekenhuizen, revalidatiecentra en sport medisch advies bureaus.
De goede samenwerking met andere (para)medici en instanties is voor ons de belangrijkste basis in de hulpverlening.

Betalingsvoorwaarden

Klik hier om de betalingsvoorwaarden van InMotion Fysiotherapie en Fitness te lezen (pdf).

 

naar boven